Zaken geëindigd zonder straf of maatregel? Mail de redactie!

Vrijspraak door onrechtmatige doorzoeking

Feiten: 

Tijdens een doorzoeking zijn in de woning van verdachte harddrugs en munitie gevonden.  De officier van justitie eist veroordeling van verdachte in verband met het bezit van de in beslaggenomen goederen.  

Standpunt verdediging: 

De verdediging stelt vraagtekens bij de rechtmatigheid van de doorzoeking van de woning nu uit het dossier niet blijkt dat er voldaan is aan de wettelijke vereisten  voor het doorzoeken van woningen als geregeld in artikel 97 SV.  Dat artikel bepaalt immers dat (buiten spoed gevallen) de komst van de rechter- (commissaris) moet worden afgewacht en dat de doorzoeking onder zijn leiding en toezicht dient plaats te vinden. Een en ander  ter waarborging van de (privacy-) rechten van een  verdachte en het toezien op een zorgvuldige werkwijze.Als de komst van de rechter-commissaris op zich laat wachten dient de politie de plaats te “bevriezen” en vervolgens de komst van de onderzoeksrechter af te wachten. 

Oordeel Rechtbank: 

De rechtbank stelt op basis van het dossier het volgende vast:

1.     Op 24 januari om 14.10 uur is de politie de woning van verdachte binnengetreden op grond van een machtiging afgegeven door een (hulp) officier van justitie,

2.     Uit niets blijkt dat was voldaan aan de eisen verbonden aan een machtiging afgegeven door de rechter-commissaris op basis van artikel 97 SV,

3.     Uit het dossier blijkt verder dat op 15.40 uur de rechter-commissaris de woning heeft betreden en dat hij deze (slechts 5 minuten later !) weer op 15.45 uur heeft verlaten.

4.     In het verslag van de doorzoeking staat verder vermeld dat de doorzoeking “in het bijzijn van de rechter-commissaris” heeft plaatsgevonden. 

Afgaande op deze feiten overweegt de rechtbank het volgende:

Op grond van het voorgaande kan niet worden uitgesloten dat de verdovende middelen en de munitie zijn aangetroffen in het stadium van (zoekend) rondkijken na binnentreden om 14.10 uur.Verder overweegt de rechtbank dat uit niets blijkt dat de politie, toen zij om 14.10 uur de woning betraden , de situatie hebben bevroren om vervolgens de komst van de onderzoeksrechter af te wachten.  Alles wijst erop dat de politie volledig op eigen houtje de woning doorzocht heeft. 

Conclusie: 

De rechtbank heeft, bij de gang van zaken omtrent de doorzoeking,  zodanige twijfels omtrent de rechtmatigheid dat dit een onherstelbaar verzuim oplevert.Het oordeel van de rechtbank is vervolgens dat het bewijsmateriaal verkregen tijdens de onrechtmatige doorzoeking uitgesloten dient te worden. 

Vrijspraak.

Advocate:  Mr S.M.E. van Fraaijenhove te Breda. 

Email: fraaijenhove@lexionadvocaten.nl