Zaken geëindigd zonder straf of maatregel? Mail de redactie!

Geen straf in dubbele doodslag-zaak Brunssum

Feiten: 

Maastricht, 30 september 2009

- De meervoudige strafkamer van de rechtbank Maastricht heeft vandaag een 33-jarige man uit Brunssum veroordeeld voor het plegen van openlijk geweld. Het door de man aangevoerde beroep op noodweer heeft de rechtbank slechts deels gehonoreerd. Ondanks de veroordeling werd de man geen straf opgelegd. De man was in juli 2008 samen met zijn broer en twee vrienden naar R. gegaan omdat R. de zus van de man mishandeld zou hebben. Dit is uitgemond in een drama. Nadat de broer van de man R. had bedreigd met een koevoet heeft R. een mes gepakt en de broer doodgestoken. De man heeft hierop met pepperspray naar R. gespoten. Daarna heeft R. ook een van de vrienden van de man doodgestoken. De rechtbank is van oordeel dat de man zich wel schuldig heeft gemaakt aan openlijk geweld omdat hij mee is gegaan naar R. en een aandeel heeft geleverd aan diens bedreiging met de koevoet. Het spuiten met de pepperspray kan de man niet worden aangerekend, aangezien hij dit heeft gedaan nadat zijn broer met een mes was gestoken en er derhalve sprake was van noodweer.  

 Het oordeel van de rechtbank :


Verdachte is samen met zijn broer en twee vrienden naar [naam slachtoffer] gegaan omdat [naam slachtoffer] de zus van verdachte zou hebben mishandeld. Dit is uitgemond in een drama. Nadat [naam slachtoffer] met een koevoet was bedreigd heeft hij een mes gepakt en de broer van verdachte en een van diens vrienden doodgestoken. Ondanks dat verdachte zich bij dit drama zelf ook schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit, zal de rechtbank verdachte geen straf opleggen. Zij ziet voldoende rechtvaardiging voor deze beslissing in het geringere aandeel van verdachte in het geheel van de geweldshandelingen, maar vooral ook in de dramatische en ongewilde gevolgen hiervan. 
Advocaat: A.S. van der Biezen

www.kuijpersvanderbiezen.nl

Rechtbank verbiedt vervolging wegens uitlokking tot doodslag.

Feiten:

 17 juli 2008

In de Limburgse plaats Brunssum zijn bij een steekpartij twee doden gevallen.

Politiebureau

De politie heeft drie mensen opgepakt. Het incident vond plaats tegenover het politiebureau. Politie en ambulancepersoneel waren dus snel ter plaatse, en probeerden de slachtoffers te reanimeren. Maar dat mocht niet meer baten.

Toedracht

De toedracht van de steekpartij is nog onbekend. Volgens getuigen zou het gaan om een familiedrama. De politie wil dat echter nog niet bevestigen. Twee van de daders komen uit Brunssum, de andere komt uit Schinveld. 

Procesgang:

De Verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat het hoogst onaannemelijk is dat een veroordeling zal volgen voor zowel het aan verdachte (broer van overleden slachtoffer)  primair (uitlokking doodslag) als subsidiair (openlijke geweldpleging) ten last gelegde feit.

Oordeel Rechtbank:

De raadkamer is met de verdediging en de officier van justitie van oordeel dat het hoogst onaannemelijk is dat de rechtbank , later oordelend , op basis van het door de officier van justitie geleverde bewijs het primair ten laste gelegde feit geheel of gedeeltelijk bewezen zal kunnen achten. Uit de zich in het dossier bevindende onderzoeksresultaten, deze marginaal toetsend, valt op geen enkele wijze af te leiden hoe verdachte, ook in voorwaardelijke zin, het opzet op de levensberoving van zijn broer , W.H. , en zijn vriend, T.J. , gehad zou kunnen hebben.

Beslissing:

Stelt verdachte voor dit feit buiten vervolging.

Meer info:

www.kuijpersvanderbiezen.nl