Zaken geëindigd zonder straf of maatregel? Mail de redactie!

Vrijspraak voor invoer van cocaïne uit Cuba.

Feiten: 

Volgens het Openbaar Ministerie is bewezen dat verdachte zich in de periode van 1 juni 2007 tot en met 4 september 2007 samen met anderen schuldig heeft gemaakt aan de invoer van cocaine uit Cuba. Verwezen wordt daarbij naar het feit dat een drugskoerier op Schiphol is aangehouden met een koffer met cocaïne en het feit dat deze persoon diverse belastende verklaringen over verdachte heeft afgelegd. Deze koerier heeft vervolgens de woning van verdachte aangewezen en verdachte is daarna aangehouden.De Officier van Justitie heeft gevorderd dat verdachte wordt veroordeeld tot 40 maanden gevangenisstraf en heeft ter zitting aangekondigd voornemens te zijn het wederrechtelijk verkregen voordeel terug te vorderen. 

Oordeel Rechtbank:

De Rechtbank acht – in tegenstelling tot de Officier van Justitie – niet wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het onder 1 tenlastegelegde feit heeft begaan. De Rechtbank overweegt  hieromtrent het volgende.De deelnemingsvorm medeplegen veronderstelt een bewuste samenwerking en een gezamenlijke uitvoering. Van een bewuste samenwerking is sprake wanneer de medeplegers willens en wetens, dus met opzet, samenwerken tot het verrichten van de strafbare gedraging. Lijfelijke aanwezigheid bij de uitvoering wordt niet vereist, zolang de samenwerking maar ‘nauw en volledig’ is.De Rechtbank is van oordeel dat noch aan de inhoud van het dossier noch aan het aan hetgeen ter terechtzitting naar voren is gekomen kan worden ontleend dat verdachte de rol van medepleger van opzettelijke invoer van cocaïne heeft vervuld. De belastende verklaringen van medeverdacht J.B. vormen het enige directe bewijs van dit feit en het zou in strijd zijn met de unus testis nullus testis-regel (één verklaring vormt géén bewijs) indien verdachte enkel op grond van die verklaringen zou worden veroordeeld. 

Beslissing:

De Rechtbank acht niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen aan verdachte is tenlaste gelegd. 

VRIJSPRAAK 

Advocate: E.P. Vroegh

www.mv-advocaten.nl