Zaken geëindigd zonder straf of maatregel? Mail de redactie!

Vrijspraak voor cocaïne smokkel via Schiphol

Feiten: 

Nadat de verdachte zich gedurende enkele weken beschikbaar had gehouden voor A. om tegen betaling een klusje te doen, is hij op zaterdag 19 november 2005 in de loop van de middag in Den Haag gebeld met het verzoek naar Schiphol te gaan om op zoek te gaan naar een dame met een zwarte jas. Van haar zou de verdachte, volgens instructies, een koffer krijgen die hij in een locker moest stoppen, waarna hij het nummer van de locker aan A. moest doorgeven. De verdachte is daarop direct naar Schiphol gereden, heeft aldaar een vliegticket gekocht voor een vlucht nog diezelfde dag om 19:10 uur naar Zurich en heeft zich vervolgens naar de pier begeven, alwaar de verdachte op 19 november 2005 om 18:15 uur is aangehouden.Medeverdachte P.was op 19 november 2005 omstreeks 13:50 uur op Schiphol aangekomen en is om 14:45 uur gearresteerd. De pakketten met cocaïne zijn toen uit de handbagage van die P. verwijderd en inbeslaggenomen. Vervolgens heeft die P. met de Koninklijke Marechaussee meegewerkt om de persoon aan wie de cocaïne overhandigd zou worden, te kunnen aanhouden. Aanvankelijk betrof dit een persoon die zich telefonisch aan P. kenbaar maakte als iemand die bruin is, een zwarte pet op heeft, witte handschoenen aan heeft en een kar bij zich heeft. Even later wordt deze persoon zowel door die P. als door de Marechaussee gesignaleerd. Het contact tussen de twee mislukt echter. Om 16:10 uur ontvangt P. telefonisch het bericht dat iemand anders zal worden gestuurd om de koffer van haar in ontvangst te nemen. Die ander blijkt uiteindelijk de verdachte te zijn.

Oordeel Hof Amsterdam: 

Uit de omstandigheid dat aanvankelijk een ander persoon dan de verdachte de koffer van P. op Schiphol in ontvangst zou nemen, leidt het hof af dat de verdachte pas in een zeer laat stadium en onverwachts op 19 november 2005 het verzoek heeft gekregen naar Schiphol te gaan, zoals hierboven uiteengezet. De verklaring van de verdachte dat hij rond 17.00 uur werd gebeld is in dat licht bezien niet onaannemelijk. Dat betekent dat op het tijdstip dat met de verdachte contact werd opgenomen bij de inbeslagname alle pakketten cocaïne reeds uit de koffer waren verwijderd.
De door verdachte vervolgens verrichte handelingen die mogelijk verband hielden met de verlengde invoer van de cocaïne kunnen, nu die cocaïne volledig uit de koffer was verwijderd, niet meer leiden tot strafrechtelijke aansprakelijkheid.
Op grond van het bovenstaande is naar het oordeel van het hof niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen de verdachte is tenlastegelegd, zodat de verdachte hiervan moet worden vrijgesproken.