Zaken geëindigd zonder straf of maatregel? Mail de redactie!

Vrijspraak voor handel en kweek van hennep (art.140Sr.)

De rechtbank overwoog in dezeĀ  zaak dat de officier van justitie de mening was toegedaan dat verdachte deel uitmaakte van een criminele organisatie die zich bezig hield met het runnen van een hennep kwekerij in Marbella in Spanje.

Op basis van tapverslagen en observatie’s was de officier van justitie van mening dat bewezen kon worden dat verdachte als medepleger van het telen en runnen van de kwekerij gezien kon worden.

Het OM eiste een gevangenisstraf van 18 maanden.

Standpunt Rechtbank:

” De rechtbank stelt op basis van taps- opname vertrouwelijke gesprekken en observaties vast dat verdachte handelingen heeft verricht bij de opbouw van de kwekerij die is aangetroffen te Marbella.

Het verrichten van opbouwwerkzaamheden ten behoeve van een hennepkwekerij moet naar het oordeel van de rechtbank wel als een strafbaar feit worden aangemerkt.

Dit kan echter niet worden gezien als een zodanige vorm van een bewuste en nauwe samenwerking ten aanzien van het telen van hennep in deze kwekerij , dat sprake is van medeplegen.

Wel is sprake van medeplichtigheid hieraan, maar dit is niet tenlastegelegd.

Verdachte zal worden vrijgesproken van de kwekerij in Marbella”.

Advocaat: A.S. van der Biezen
Email: www.strafrechtspecialist.com