Zaken geëindigd zonder straf of maatregel? Mail de redactie!

Vrijspraak voor cocaïne export naar Spanje.

Feiten:

Volgens het Openbaar Ministerie is bewezen dat verdachte zich in de periode van 1 januari 2006 tot en met 23 april 2007 samen met anderen heeft schuldig gemaakt aan uitvoer van cocaïne naar Spanje. Verwezen wordt daarbij naar afgetapte telefoongesprekken, observaties, de verklaring van verdachte en het feit dat een medeverdachte op 23 april 2007 is aangehouden in een, volgens de officier van justitie voor drugsvervoer, geprepareerde auto.
De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte voor dit feit zal worden veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf .
 

Oordeel rechtbank:

De rechtbank overweegt het volgende. In het onderliggende dossier bevindt zich een groot aantal telefoontapverslagen en observatieverslagen over een periode van enkele weken. Uit de tapverslagen blijkt dat verdachte en zijn medeverdachte onderling veelvuldig en met versluierd taalgebruik praten over handel in bepaalde zaken, die niet expliciet worden genoemd, maar waarvoor zij wisselende termen gebruiken. Zo wordt onder andere gesproken over spul dat moet worden betaald en gebracht, hoeveelheden en monsters. Een en ander rechtvaardigt het vermoeden dat verdachte zich bezig hield met handel in verdovende middelen, maar niet met zekerheid valt vast te stellen dat wordt gesproken over handel in cocaïne. Uit de observaties blijkt dat verdachte en medeverdachte elkaar meermalen hebben getroffen, maar met welk doel dit was valt eveneens niet vast te stellen.
Verdachte heeft verklaard dat medeverdachte  in auto’s handelde en dat hij in dat kader wel vaker voor medeverdachte met een auto naar Spanje reed. Op een gegeven moment zou hij van ene X. hebben gehoord dat er cocaïne verstopt zat in deze auto’s. Onderzoek om deze X.  te vinden en onderzoek in Spanje om de lezing van verdachte na te trekken, heeft niets opgeleverd. Ook is, op een klein spoor in de auto waarin medeverdachte werd aangehouden na, op geen enkel moment daadwerkelijk cocaïne aangetroffen bij verdachte of medeverdachte . De rechtbank acht het tenlastegelegde niet wettig en overtuigend bewezen en zal verdachte daarom vrijspreken.

De bewijsbeslissing.
 

De rechtbank acht niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen aan verdachte is tenlastegelegd.

Vrijspraak. 

Advocaat: A.S. van der Biezen
 www.strafrechtspecialist.com