Zaken geëindigd zonder straf of maatregel? Mail de redactie!

Geen straf voor frauderende ex-topman Ballast-Nedam

Eis officier van justitie:


De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte ter zake van het onder 1, 2, 3 en 4 tenlastegelegde wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 30 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren, met aftrek van voorarrest.

Feiten:

Verdachte heeft verklaard dat de deal tussen Eurobuildings 2002 S.L. en zijn persoonlijke vennootschap De Fraberg B.V. op een latere datum dan 18
januari 1999 geëffectureerd zou worden in verband met loyaliteitsproblemen die hij had met Ballast Nedam. Voorts heeft verdachte verklaard dat de overeenkomst weliswaar is gesloten op 18 januari 1999 doch dat deze later op schrift is gesteld en ondertekend.
Daarmee geeft verdachte volgens de rechtbank de valsheid van de datum van ondertekening van het contract toe.
De rechtbank komt zodoende tot een bewezenverklaring van feit 4 onder primair voor wat betreft de foutieve datering van de overeenkomst, en acht de feiten 1 t/m 3 niet wettig en overtuigend bewezen.

Oordeel rechtbank:

Alleen al vanwege het feit dat de rechtbank slechts één maal valsheid in geschrift bewezen heeft verklaard, zal zij de eis van de officier van justitie niet volgen.
De rechtbank heeft daarbij acht geslagen op het lange tijdsverloop tussen de doorzoeking van de woning van verdachte in september 2005 en de start van de behandeling van de strafzaak in november 2007, die door het bijzondere karakter van de strafzaak voor de verdachte meer dan gemiddeld belastend is geweest. In het bijzonder hebben daarbij de media-aandacht, de maatschappelijke gevolgen voor verdachte alsook de beslagen die door de ex-werkgever op zijn vermogen zijn gelegd een rol gespeeld.
Verdachte heeft een blanco strafblad; hij is gepensioneerd directeur in de bouwsector. Recidivegevaar acht de rechtbank niet aanwezig zodat een voorwaardelijke straf achterwege kan blijven. Alles overziende acht de rechtbank schuldigverklaring zonder oplegging van straf aangewezen.