Zaken geëindigd zonder straf of maatregel? Mail de redactie!

APK-keurmeester vrijgesproken voor fraude

Feiten:  

Een 55-jarige keurmeester,  werkzaam bij een grote vrachtwagendealer in het zuiden van het land werd verdacht van valsheid in geschrifte. De politie was deze kwestie op het spoor gekomen omdat zij de transportondernemer wiens auto gekeurd diende te worden, reeds maandenlang tapten in verband met een ander onderzoek. Op een gegeven moment komt er een telefoongesprek tussen de keurmeester en de transportondernemer over de tap waarbij door de keurmeester tegen deze (jarenlange) relatie gekscherend wordt opgemerkt: “Zoek toch eens een echte garage”.  De meeluisterende rechercheurs interpreteerden deze lachende opmerking echter als uiterst serieus. De keurmeester maakt in ditzelfde gesprek nog een hilarisch bedoelde opmerking namelijk dat: “deze auto niet door de keuring komt maar ik heb hem toch  maar afgemeld met een kloppend hart”. Het rechercheteam dat op de zaak tegen de transportondernemer zat, ondernam  actie en hield het (inmiddels goedgekeurde) voertuig (pas!) twee weken later staande. Er werd geconstateerd dat de remmen van de vrachtauto niet in orde zouden zijn. De politie volstond met de opmerking in het dossier: “dat een dergelijke afwijking normaal gesproken niet ontstaat in een tijd van een a twee maanden, bij normaal gebruik”. Het feit waarvoor de keurmeester gedagvaard werd bij de Meervoudige Kamer was: “dat hij zou tezamen en in vereniging met anderen een keuringsrapport- zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen- valselijk hebben opgemaakt of vervalst, immers hebben zij, verdachte, en/of zijn mededaders in strijd met de waarheid op dat geschrift vermeld dat het resultaat van de keuring was: goedgekeurd, zulks met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken en/of door anderen te laten gebruiken”. Het betreffende voertuig bleek in de optiek van de Officier van Justitie dusdanige gebreken te vertonen dat het niet goedgekeurd had mogen worden.  De forse eis voor deze client zonder enige documentatie was dat hij ten eerste geschrapt moest worden uit het register van keurmeesters (hetgeen impliceert dat zijn werkzaamheden niet meer mocht uitoefenen), 150 uren werkstraf en twee maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren. De verdediging heeft er op aan gedrongen dat de bewuste telefoongesprekken op zitting werden afgespeeld en uit de teneur van de gesprekken bleek dat het de gewraakte opmerkingen inderdaad grappig en gekscherend bedoeld waren. Daarnaast heeft de verdediging gesteld dat de enkele opmerking van rechercheurs, van wie niet vaststaat dat zij kunnen beschikken over relevante technische kennis, onvoldoende is om te komen tot de verregaande conclusie dat het voertuig nooit goedgekeurd mogen worden. Daarbij speelde dat de remkracht van het bewuste voertuig gemeten was in beladen toestand, hetgeen een vertekend beeld geeft van o.a. de asbelasting op de wielen. Er had geen degelijk technisch onderzoek plaatsgevonden en in de optiek van de verdediging was de enkele constatering van de rechercheurs onvoldoende om te dienen als bewijs. Qua overtuiging  is de verdediging nog ingegaan op de persoon van de verdachte die reeds vijftien jaren als keurmeester werkte en gemiddeld drie APK’s per week uitvoerde voor het gerenommeerde garagebedrijf. Uit steekproeven van de RDW (Rijksdienst voor het Wegvervoer) bleek dat hij al die jaren terecht voertuigen goed- dan wel afkeurde. De insinuatie van de Officier van Justitie dat deze keurmeester in ruil voor het goedkeuren van ‘slechte’ voertuigen geld zou hebben ontvangen, leek dan ook volledig uit de lucht gegrepen. 

Beslissing Meervoudige Kamer:

Anders dan de Officier van Justitie, acht de rechtbank het telastegelegde niet wettig en overtuigend bewezen, zodat verdachte daarvan dient te worden vrijgesproken. 

De rechtbank is van oordeel dat het technisch onderzoek dat de politie op 6 september 2005 aan het voertuig met het kenteken XX-XX-00 heeft verricht onvoldoende is om het telastegelegde feit bewezen te verklaren, aangezien – mede gelet op de beladen toestand- uit dit rapport niet kan worden geconcludeerd dat het remsysteem van het voornoemde voertuig ten tijde van het opmaken van het keuringsrapport door verdachte als APK-keurmeester op 26 augustus 2005 niet voldeed aan de wettelijke eisen. Alhoewel de telefoongesprekken die verdachte met de medeverdachte X voorafgaand aan de APK-keuring op 26 augustus 2005 blijk geven van opvallende en informele verkondigingen met betrekking tot de APK-keuring van genoemd voertuig, leiden deze zonder aanvullend (technisch) bewijs niet tot de conclusie dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan valsheid in geschrifte”. 

De advocate: Mr. E.P. Vroegh