Zaken geëindigd zonder straf of maatregel? Mail de redactie!

Vrijspraak voor frauderende gemeente directeur.

Eis officier van justitie:

Dat verdachte wordt veroordeeld tot 150 uur werkstraf subsidiair 75 dagen hechtenis en tot gevangenisstraf voor de duur van 3 maanden, voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren.

Feiten:

De zaak tegen verdachte en zijn medeverdachten begon  na de aangifte door de gemeentesecretaris  van de gemeente Y. op 6 april 2005.  Op grond van enkele schriftelijke stukken zoals emails, was bij hem het vermoeden ontstaan dat verdachte fraudeerde.De verdachte was directeur Sociale Zaken en Arbeidsmarktbeleid, bij gemeente Y. en tevens adviseur van het bedrijf  Employment BV.Het vermoeden was dat de directeur zichzelf bevoordeelde  met het vergeven van opdrachten ter uitvoering van diverse trainingen en omscholingsprojecten ten behoeve van personeel van de gemeente.Naar aanleiding van deze aangifte heeft de politie in juni 2006 verdachte gehoord en de directeur van genoemde BV als medeverdachte gehoord. Andere onderzoekshandelingen zijn niet verricht. De verklaringen van verdachte en zijn medeverdachte zijn samen met de aangifte en de genoemde bijlagen in augustus 2006 doorgestuurd naar het openbaar ministerie.
Meer dan een jaar later heeft het OM verdachte en zijn mededader gedagvaard.

Op grond van de stukken in het dossier is het niet onbegrijpelijk dat vermoedens zijn ontstaan, dat verdachte steekpenningen zou hebben aangenomen.
Op geen enkele wijze is echter door de politie of door het openbaar ministerie verder onderzoek gedaan naar de vraag of opdrachten ter uitvoering van trainingen en omscholingsprojecten van de gemeente inderdaad aan het bedrijf in kwestie zijn verstrekt.

De rechtbank overweegt zelfs:


  Maar ook overigens is het onderzoek niet diepgaand geweest.”


  Ter terechtzitting heeft verdachte verklaard, dat hij geen steekpenningen heeft aangenomen maar vergoedingen heeft afgesproken voor een adviseurschap bij de BV. Dit adviseurschap zou voortvloeien uit de kennis die hij heeft op het gebied van reïntegratie van mensen in de arbeidsmarkt. Gesproken zou zijn over de mogelijkheid om de constructie, welke in een eerder project binnen de gemeente was gebruikt, als concept te ontwikkelen en door de BV in de markt te laten zetten.Met andere woorden: het adviseurschap had niets van doen met zijn positie in de gemeente .

Oordeel rechtbank: De rechtbank is met de officier van oordeel, dat er geen bewijs is voor handelen van verdachte in strijd met zijn ambtsplicht. Naar het oordeel van de rechtbank is er evenwel ook geen wettig en overtuigend bewijs dat verdachte gelden heeft ontvangen van de BV en vervolgens namens de gemeente  een of meerdere opdrachten aan de BV heeft verstrekt, zoals hem verweten.

Vrijspraak.