Zaken geëindigd zonder straf of maatregel? Mail de redactie!

Vrijspraak voor het vernielen van auto’s

Feiten:

In deze zaak werd cliënt verweten dat hij in een periode van vier maandenopzettelijk een zevental auto’s had beschadigd in de straat in Haarlem waar hij ook woonachtig is. Hij zou de hem verweten vernielingen hebben gepleegd door het gooien van glaswerk (potjes of flessen) vanuit zijn woning naar de straat.In de tenlastelegging heeft de Officier van Justitie cliënt verweten dat hij bij eenzevental incidenten een zevental in de tenlastelegging genoemde auto’s heeftbeschadigd behorende aan een zevental eigenaren. Betrokken cliënt die volgens de politie geestelijk niet volwaardig was en volgens een ter zitting door de verdediging ingebracht rapport inderdaad een zeer laag IQ heeft, had in de verhoren bij de politie bekend een groot aantal keren flessen uit het raam te hebben gegooid, met name wanneer hij zich gefrustreerd voelde door het gedrag van zijn broer die plotsklaps bij hem en zijn andere broer in huis was komen wat de nodige spanningen gaf. Hij gaf toe tientallen flessen uit het raam van de woning te hebben gegooid. Uit het dossier viel echter op te maken dat er meerdere mensen in de betreffendestraat actief waren. Niet alleen was er kennelijk glas gegooid uit deeensgezinswoning van cliënt maar ook uit een aan de andere kant van de straatgelegen hoogbouwflat. Volgens diverse getuigen en zelfs uit een verklaring van de politie was gebleken dat er ook van af de hoge flat, 5e of 6e verdieping, meermalen zaken naar beneden werden gegooid of leken te worden gegooid. Een aantal auto’s stond verder van de woning van cliënt verwijderd en het was ook de vraag of hij dus met het gooien van de flessen deze auto’s wel had kunnen bereiken.

Oordeel rechtbank:

Alle verweten incidenten nalopend bleek uiteindelijk dat de Officier van Justitiealle feiten bewezen achtte en dat de verdediging meende dat geen van detenlastegelegde feiten met zekerheid aan cliënt viel toe te rekenen om redenen zoals hierboven genoemd.De politierechter concludeerde tot vrijspraak omdat gelet op deze wijze van tenlastegeleggen niet bewezen was dat cliënt degene was die in deze zeven gevallen die betreffende flessen gooide.

Ook de politierechter stelde vast dat er meerdere aanwijzingen waren dat ook andere personen van de hoogbouwflat flessen gegooid hadden, derhalve vrijspraak.