Zaken geëindigd zonder straf of maatregel? Mail de redactie!

Rechtbank verbiedt vervolging wegens uitlokking tot doodslag.

Feiten:

 17 juli 2008

In de Limburgse plaats Brunssum zijn bij een steekpartij twee doden gevallen.

Politiebureau

De politie heeft drie mensen opgepakt. Het incident vond plaats tegenover het politiebureau. Politie en ambulancepersoneel waren dus snel ter plaatse, en probeerden de slachtoffers te reanimeren. Maar dat mocht niet meer baten.

Toedracht

De toedracht van de steekpartij is nog onbekend. Volgens getuigen zou het gaan om een familiedrama. De politie wil dat echter nog niet bevestigen. Twee van de daders komen uit Brunssum, de andere komt uit Schinveld. 

Procesgang:

De Verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat het hoogst onaannemelijk is dat een veroordeling zal volgen voor zowel het aan verdachte (broer van overleden slachtoffer)  primair (uitlokking doodslag) als subsidiair (openlijke geweldpleging) ten last gelegde feit.

Oordeel Rechtbank:

De raadkamer is met de verdediging en de officier van justitie van oordeel dat het hoogst onaannemelijk is dat de rechtbank , later oordelend , op basis van het door de officier van justitie geleverde bewijs het primair ten laste gelegde feit geheel of gedeeltelijk bewezen zal kunnen achten. Uit de zich in het dossier bevindende onderzoeksresultaten, deze marginaal toetsend, valt op geen enkele wijze af te leiden hoe verdachte, ook in voorwaardelijke zin, het opzet op de levensberoving van zijn broer , W.H. , en zijn vriend, T.J. , gehad zou kunnen hebben.

Beslissing:

Stelt verdachte voor dit feit buiten vervolging.

Meer info:

www.kuijpersvanderbiezen.nl