Zaken geëindigd zonder straf of maatregel? Mail de redactie!

Geen straf voor ontucht met stiefdochter

Feiten: 

Verdachte werd ervan verdacht dat hij in de periode september 1990- september 1992 ontuchtige handelingen heeft gepleegd met zijn stiefdochter.

Oordeel rechtbank

De rechtbank in Haarlem veroordeelde de verdachte op 11 september 2007 tot een gevangenisstraf van 8 maanden, waarvan 2 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. In de bewijsoverweging overwoog de rechtbank dat        - hoewel er feitelijk geen sprake was van een huwelijk tussen de moeder van aangeefster en de verdachte in de tenlastegelegde periode- er toch gesproken kon worden van ontuchtige handelingen met een stiefkind, mede gelet op het feit dat tegenwoordig steeds meer mensen samenwonen zonder daarbij te kiezen voor een huwelijk; voor minderjarige kinderen van dergelijke gezinnen maakt een formeel huwelijk voor de feitelijke verhoudingen geen verschil en daarom behoeven deze kinderen voor het oordeel van de rechtbank een gelijkwaardige bescherming als formele stiefkinderen.

Oordeel gerechtshof 

Uit een arrest van de Hoge Raad d.d. 7 januari 1997, NJ 1997, 361 blijkt dat ontucht met een stiefkind een huwelijk veronderstelt. Uit het dossier en de verklaringen van de verdachte ter terechtzitting is gebleken dat de moeder van aangeefster en de verdachte pas zijn getrouwd nadat die mogelijke handelingen hebben plaatsgevonden en aangeefster ten tijde van de mogelijke handelingen dus geen stiefkind was van de verdachte. Nu de tenlastegelegde feiten in de onderhavige strafzaak hebben plaatsgevonden vóór het huwelijk tussen de moeder van het slachtoffer en de verdachte is er naar het oordeel van het hof niet aan een essentieel onderdeel van het ten laste gelegde misdrijf voldaan, zodat verdachte moet worden vrijgesproken.

Beslissing

Het Hof spreekt de verdachte vrij.

Advocaat: Bob Tijkotte te Haarlem

meslandvroegh